Terapie (kde a jak pracuji)

Kde pracuji

Pro své soukromé klienty jsem k dispozici vždy v pondělí a úterý na adrese – Sedláčkova 11 (Plzeň). Je to ulice mezi sady Pětatřicátníků a Náměstím Republiky, tedy v centru města.
Z toho důvodu je to pohodlně dostupné MHD (vystoupit buď na zastávce Náměstí Republiky nebo Sady Pětatřicátníků), hůře autem (všude okolo placené parkování). Pokud byste chtěli parkovat zdarma, asi bude nutné zvolit parkoviště před OC Plaza (2h zdarma) a následně dojít cca 500 metrů pěšky.
Při příchodu k velkým vstupním dveřím prosím zazvoňte na zvonek „Terapeuti Sedláčkova„, já pro Vás sejdu dolů a zavedu / ukážu cestu do konzultovny.
Jsem tu od 2.10 a postupně konzultovnu dozařizuji, takže ještě není vše „dotažené“. I tak doufám, že se Vám tu bude líbit. 🙂
  

Jak terapie vypadá

Každá terapie vypadá jinak, protože se pokaždé potkávám s jedinečným člověkem – s Vámi. A Vy, stejně jako já, si do našeho setkání přinášíte životní zkušenosti, funkční či nefunkční způsoby chování, aktuální náladu či pocity. Zároveň většinou přicházíte s něčím, o co se chcete podělit, čeho chcete dosáhnout, co chcete ve svém životě změnit či vyřešit. To vše se stává součástí našeho setkání…

Jak pracuji

Každý terapeutický styl vychází z různého vzdělání, kurzů, výcviků, a hlavně životních zkušeností a osobnosti terapeuta. K tomu, abyste měli možnost poznat mně a můj způsob práce, je nutné se setkat osobně. Naznačit může sekce „Něco málo o mně“, případně si můžete přečíst o směru, v němž absolvuji psychoterapeutický výcvik – Gestalt terapii (viz odkazy http://www.gestaltstudia.cz/co-je-gestalt-terapie, nebo https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestalt_terapie).

Gestalt (a já) chápe člověka jako celek, jehož součástí jsou rozum (racio), emoce a tělo. Ne vždy jsou tyto složky v harmonii a ne vždy jim umíme naslouchat, čemuž nás gestalt terapie učí. Zároveň mají všechny tři naše složky potřeby. Ty si často neuvědomujeme, nedokážeme v sobě najít energii na jejich naplnění, neumíme je uspokojit, případně být uspokojeni jejich naplněním. Někdy mohou být naše potřeby i v konfliktu. Často se s klienty díky Gestaltu dostávám i k různám reakcím a způsobům chování, které vycházejí z toho, co jsme se naučili jako děti a nyní jsou již nefunkční. Někdy tyto reakce vycházejí i z ran, které si z dětství neseme. Tomu všemu, ale i spoustě dalších těžkostí, s nimiž se člověk v životě může potkat, se prostřednictvím společné práce můžeme věnovat. Terapie zprostředkovává uvědomění, pochopení, naučí nás lépe rozumět sobě samým a být se sebou více v souladu.

Průběh terapie (našeho případného setkávání)

Samozřejmě se průběh terapie odvíjí od toho, čeho byste chtěli dosáhnout. I tak ale má určité zákonitosti. Pravidlo číslo jedna je má mlčenlivost. To, co se odehraje v terapii, si nechávám pro sebe *. Vždy se snažím vytvářet prostředí, kde je možné cítit se bezpečně. Nabízím pochopení, podporu a snažím se budovat vzájemnou důvěru. Pokud mě kontaktujete (viz kontakty) a domluvíme si termín, čeká nás…

Při navazování terapie (u někoho může probíhat měsíc měsíce, u někoho 2, u někoho 6 měsíců, u někoho i déle) je dobré, když se setkáváme ve frekvenci maximálně jednou za dva týdny (když je potřeba, klidně i každý týden). Později je možné frekvenci setkávání rozvolnit, třeba na jednou za 3 týdny.

První setkání. Vstup do terapie vnímám jako schopnost člověka otevřít se a sdílet. Rád poznávám nové lidi a osobně se na setkání s novým klientem vždy těším. Určitě budu zvědavý, s kým se potkávám i na to, s čím přicházíte. Většinou klient přichází s nějakým konkrétním očekáváním. Naplnění těchto očekávání a cílů se pak stává cílem společným. První setkání však slouží také Vám, jako možnost lépe poznat mě a můj způsob práce. Na základě prvního setkání se pak společně rozhodneme, zda a případně v jaké frekvenci se setkávat dále.

Pro další setkávání a práci je důležité, pracovat na vzájemné důvěře a Vašem pocitu bezpečí. Zní to jako maličkost, ale už to je často samo o sobě „úzdravné“. Nejenže se pak spolu budeme lépe cítit, ale v průběhu terapie je často třeba otevřít i nepříjemná témata a ke zpracování a překonání těchto momentů jsou pocity vzájemné důvěry a bezpečí nezbytné. Doba, po kterou bychom se setkávali, je závislá na tom, co od spolupráce očekáváte a jak se očekávání, která se v průběhu společného setkávání mohou měnit, daří naplňovat. Může se jednat o tři setkání, ale i o roky intenzivní společné práce.

Kromě již uvedeného v průběhu terapie nabízím:

  • podporu – abyste na cestě kamkoliv (klidně i do propasti) nebyli sami a pomáhá Vám hledat či budovat její zdroje i ve Vašem okolí
  • orientaci – pomáhat Vám k tomu, abyste se postupně zorientovali a vyznali v „mapě svého života“ a mohli si zvolit cestu, která bude „ta pravá“
  • pomoc s uvědomováním si a naplňováním Vašich potřeb a jejich naplňováním
  • pomoc s „odkládáním z batohu“ – často je pro cestu vpřed nutné vyřešit překážky, které nám do něj položily naše zkušenosti, zážitky či návyky z minulosti

Mým obecným cílem v terapii je, aby klient došel do bodu, kdy již podporu terapie nepotřebuje.

Ukončení terapie je většinou dílem vzájemné shody, rozhodnutí o ukončení je však vždy na Vás. Vždy jsem rád, pokud po rozhodnutí o ukončení spolupráce máme oba možnost k jejímu zhodnocení, ideálně v rámci závěrečného setkání.

* výjimečně se obsah terapie (nikoliv údaje, dle kterých by byl klient identifikovatelný) může stát předmětem supervize