Nabídka služeb

Zpočátku jsem se cítil nesvůj, když jsem za setkání s lidmi měl přijímat peníze. Postupně jsem si však uvědomil, že níže uvedený „ceník“ je kromě běžných nákladů (nájem, vybavení, energie…) především oceněním energie a času, které do práce vkládám.

individuální psychoterapie (45-60 min; možno i online) – 1000 Kč  (u studentů, důchodců a matek samoživitelek je možné domluvit individuální cenu)

párové a rodinné poradenství / psychoterapie (90 min) – 1400 Kč

Za co si platíte: Platíte si za mou terapeutickou práci – profesionálnost (garantovanou magisterským vzděláním v oboru psychologie, následným sedmiletým terapeutickým výcvikem v Gestalt terapii a členstvím v ČAP), plnou pozornost, terapeutickou zkušenost. V domluveném čase jsem k dispozici jen pro Vás. Kromě toho je v ceně zahrnutý i čas strávený zápisy, ffkteré si během sezení dělám a po sezení poctivě zpracovávám. V ceně je i má supervize – superviduji pravidelně a pokud bych měl pocit, že terapie neběží jak má, věnuji se tomu téměř s jistotou se supervizorem. Současně je v ceně i mé další rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností  (kurzy, workshopy, konference), nájem prostoru, kde se setkáváme, amortizace nábytku, komunikace mezi setkáními atd. 🙂

V případě nutnosti zrušit setkání mě prosím kontaktujte co nejdříve. Samozřejmě se stane, že do termínu terapie něco „vleze“, ale musím myslet i na sebe a na to, že mě tato práce živí. Proto v případě zrušení setkání méně než dva dny (pondělní termín rušit nejpozději do soboty, úterní termín rušit nejpozději do neděle a páteční do středy) před domluveným termínem klient hradí polovinu ceny sezení 500 Kč (blokování termínu a času pro klienta, čas strávený čekáním na klienta…). A v případě nedoražení na domluvené setkání bez omluvy / zrušení do začátku setkání hradí plnou cenu cezení (1000 Kč).

Platba probíhá po sezení, a to buď v hotovosti nebo načtením QR kódu, který po setkání vytvořím pro účel platby v mobilním bankovnictví. Ve výjimečných případech a v případě Skype konzultace, je možná platba převodem na bankovní účet.  Je však nutné platbu provést předem. Pokud bych službu z nějakého důvodu nemohl poskytnout, platbu samozřejmě vrátím.

Snažím se spolupracovat se zdravotními pojišťovnami ve směru jejich příspěvků na psychosociální péči. Pokud byste se chtěli dozvědět více, neváhejte mě kontaktovat.