Něco málo o mně

Něco málo o mně? Jmenuji se Ondřej Ostrovský, ročník narození 1988, vyrostl jsem na menším městě, žiji s manželkou a (zatím) jednou malou dcerou v Plzni, mám dva rodiče a dvě sestry. 🙂

Mám rád dobré jídlo a sport – aktivně (když zdraví dovolí, běhám, jezdím na kole, plavu, hrál jsem florbal, squash, zkouším hrát golf), pasivně (sleduji zejména fotbal, hokej, tenis, golf…) či v roli dobrovolníka (běh, biatlon, golf…). Žít se snažím i kulturně – rád shlédnu zajímavý film, přečtu si poutavou knihu, zajdu do divadla nebo na koncert. Rád také cestuji a v poslední době jsem se začal učit práci se dřevem.

Asi nejvýznamnější životní zkušeností, kterou jsem byl nucen projít, byla konfrontace s vážnou nemocí. Řadu věcí jsem si díky ní uvědomil a věřím, že mi je tato zkušenost užitečná i v mé práci.

Okolí mě vnímá jako bojovníka a optimistu. Mají pravdu zejména v tom, že se snažím neztrácet naději.

Profesní CV v kostce

Má cesta k psychoterapii začíná přijetím na obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě ZČU. Po jeho absolvování jsem byl přijat ke studiu na prestižní obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

  • 2011 nácviková skupina vedení terapeutických rozhovorů (16h)
  • 2012 sebezkušenostní skupina v Gestalt terapii (60h)
  • 2012 semestrální kurz Internetového poradenství (společně s lektory jsme založili Internetovou poradnu FSS MU, na jejímž fungování jsem se podílel do podzimu 2018)
  • 2014 terapeut v týmu Střediska následné péče organizace Point 14 (od 1.1.2016 zde působím jako vedoucí Střediska následné péče)
  • 2015 – 2022 absolvovaný sedmiletého terapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (1050 hodin)
  • 2018 vedení sebezkušenostní skupiny „Od klientů k sobě“ (skupina pro pracovníky v sociálních službách)
  • od roku 2016 poskytuji terapii i soukromě (zpočátku pouze na doporučení)

Od roku 2013 se aktivně či pasivně účastním řady odborných konferencí, včetně mezinárodních (např. aktivní účast na konferenci CyberSpace 2017), zaměřených zejména na psychoterapii, práci se závislými klienty a problematiku hazardního hraní. Nejen v rámci svého doktorského studia jsem publikoval řadu odborných článků (např. v časopisu Adiktologie). Zúčastnil jsem se také množství kurzů a dalších vzdělávacích aktivit. Mezi ty, které vnímám jako nejvíce přínosné, považuji kurz Minfullness a Focusing, kurz Krizové intervence, Rodinné terapie, Existenciální psychoterapie, kurz Trauma a traumatická krize a sebezkušenostní kurz Smrt – průvodce a spojenec.

V roce 2018, jsem se stal členem České asociace pro psychoterapii a otevřel dokořán dveře soukromým klientům.